TEPSA, Técnica de Envases Pesqueros, TEP, S.A · Desde 1999

Colectores de semilla de ostra tipo "coupelle"

Captación natural de semilla de ostra